Ảnh đại diện Qượt (AT3997)
*** Qượt
05/04/1982
0778077***
Khánh Hòa
quotmana***@gmail.com
Nam
Vạn Khê, Ninh Lộc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Khánh Hòa
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết