Ảnh đại diện Thắng (AT4474)
Nguyễn *** Thắng
05/07/1994
0834470***
Hà Nội
shinichitha***@gmail.com
Nam
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Khác
Hà Nội
Tư vấn pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết