Ảnh đại diện Phát (AT5377)
Nguyễn Hồng Phát
29/06/1994
0906805***
Tp Hồ Chí Minh
hongphat940***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết