Ảnh đại diện Nguyên (AT5547)
Nguyễn *** Nguyên
01/07/1997
0368389***
Tp Hồ Chí Minh
nguyentrungnguyen***@gmail.com.ls
Nam
*** Điện Biên Phủ , quận Bình Thạnh , TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết