Ảnh đại diện Trường (AT6226)
Nguyễn Quang Trường
28/06/1980
0908204***
Tp Hồ Chí Minh
tn01012***@gmail.com
Nam
phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Trung cấp
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết