Ảnh đại diện Luận (AT6420)
Trương *** Luận
12/07/1995
0784229***
Tp Hồ Chí Minh
truongcongluan1***@gmail.com
Nam
*** Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết