Ảnh đại diện Trung (AT7269)
Nguyễn *** Trung
24/06/1995
0903373***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
mrnguyentrun***@gmail.com
Nam
*** Phan Văn Hân , Phường 17, Bình Thạnh, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết