Ảnh đại diện Thực (AT8289)
Phạm *** Thực
08/04/1990
0902156***
Thanh Hóa
thuc***@gmail.com
Nam
Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Chuyên viên
Thanh Hóa
10 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết