Ảnh đại diện Thắng (AT9779)
Nguyễn *** Thắng
05/08/1993
0945211***
Ninh Bình
nbpro1***@gmail.com
Nam
Kì Vĩ Ninh Nhất, Ninh Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trung học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Ninh Bình
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết