Ảnh đại diện Vũ (AU0489)
Nguyễn ***
01/08/1996
0704416***
Đồng Nai
minhvumvt1***@gmail.com
Nam
Ấp bến ngự, xã Phú Đông,huyện Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trung cấp
Độc thân
Nhân viên
Đồng Nai
10 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết