Ảnh đại diện Tú (AU3070)
***
02/04/1997
0584204***
Tp Hồ Chí Minh
lecongt***@gmail.com
Nam
số *** đường 12 Phường Tân Phú, Quận 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
2 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết