Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Cảnh
Trần *** Cảnh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2018: Chuyên viên tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp
Từ 2014 đến 2015: Nhân viên tại Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Tân Hồng
Kỹ năng

- Kỹ năng nắm bắt công việc nhanh, công việc chuyên môn là ưu điểm. Chịu khó nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm từ những người đi trước, từ nhưng vụ, việc trước để phục vụ cho công việc hiện tại. Co tầm nhìn xa và đưa ra phương hướng, giải pháp để tham mưu cấp trên một cách chính xác, hiệu quả. Trong công tác tham mưu luôn có căn cứ, cơ sở pháp lý hoặc tình hình thực tiễn để giải trình khi cấp trên yêu cầu,...
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
- Bằng tốt nghiệp từ 2008 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Hành chính)
- Bang tot nghiep từ 2018 - 2013 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Hành chính)
Mục tiêu nghề nghiệp

Nhằm tìm kiếm cơ hội để phát huy hơn nữa tiềm năng của bản thân; nhằm cải thiện hơn về điều kiện tài chính; nhằm nâng cao hơn kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình làm việc; mong muôn một công việc ổn định, lâu dài.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848