Ảnh đại diện Long (AU3303)
Đỗ *** Long
04/04/1997
0974498***
Tp Hồ Chí Minh
dhlong.vienpha***@gmail.com
Nam
*** Tôn Đản, Quận 4, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết