Ảnh đại diện Hải (AU4241)
Trần *** Hải
16/09/1989
0916273***
Hà Nội
hai***@hotmail.com
Nam
La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Trên đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Hà Nội
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết