Ảnh đại diện Phúc (AU5256)
*** Phúc
02/08/1991
0347507***
Tp Hồ Chí Minh
ledinhphucq***@gmail.com
Nam
Suối Ngô_Tân Châu_TN
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết