Ảnh đại diện Long (AU5787)
Mai *** Long
26/02/1989
0398102***
Bình Dương
kalongman2***@gmail.com
Nam
Yang Tao
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Bình Dương
10 triệu
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết