Ảnh đại diện Thắng (AU7991)
Nguyễn *** Thắng
02/06/1988
0908866***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
nguyenthang23112***@gmail.com
Nam
vĩnh phú, thuận an, bình dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
18 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết