Ảnh đại diện The (AU9093)
Tung Nguyen The
28/06/1965
0942188***
Hà Nội
tungt***@gmail.com
Nam
***, Tòa HH2, 90 Nguyễn Tuân-Thanh Xuân Trung-Thanh Xuân-Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

32
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
30 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết