Ảnh đại diện Vũ (AU9108)
Bùi ***
26/02/1995
0972705***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
buituanvu***@gmail.com
Nam
*** Lê Văn Lương, phường Tân Quy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5,5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết