Ảnh đại diện PHONG (AV0903)
VƯƠNG *** PHONG
05/07/1995
0935195***
Tp Hồ Chí Minh
vuong.tph***@gmail.com
Nam
Số ***, Đường 34, P.6, Q.4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết