Ảnh đại diện Thọ (AV1160)
Mai *** Thọ
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp