Ảnh đại diện Thọ (AV1160)
Mai *** Thọ
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Nhân viên tại Văn phòng Luật Sư Thành Vinh (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng v.v...
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại Học Thủ Dầu Một (ngành học: Luật hình sự)
Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt