Ảnh đại diện Quốc (AV1338)
Nguyễn Chấn Quốc
28/06/1997
0386903***
Tp Hồ Chí Minh
chanquocng***@gmail.com
Nam
***, Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết