Ảnh đại diện Anh (AV1655)
Phạm *** Anh
05/08/1992
0986856***
Hà Nam
theanh.qtkd***@gmail.com
Nam
Xóm ***, thôn Từ Đài, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nam
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết