Ảnh đại diện Hiếu (AV2806)
Đỗ *** Hiếu
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp