Ảnh đại diện Thành (AV3294)
Bùi *** Thành
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp