Ảnh đại diện Thanh (AV6486)
Nguyễn *** Thanh
05/08/1972
0902469***
Tp Hồ Chí Minh
lylun1***@gmail.com
Nam
Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

23
Trên đại học
Đã có gia đình
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết