Ảnh đại diện Tuấn (AV7923)
Ung *** Tuấn
24/06/1996
0943208***
Bình Thuận
tuaut9***@gmail.com
Nam
*** Khu phố 3, phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Thuận
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết