Ảnh đại diện Nguyên (AV8838)
Phan *** Nguyên
13/06/1995
0917987***
Khánh Hòa
Nguyenphan***@gmail.com
Nam
Tổ ***, Nguyên Tử Lực, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Khánh Hòa
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết