Ảnh đại diện Cảnh (AV9848)
*** Cảnh
23/10/1991
0977689***
Đà Nẵng
xuancanh***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Đình Chiểu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết