Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Phong (AW1517)
*** Phong
10/04/1994
0353338***
ltphong10041***@gmail.com
Nam
Ấp ***, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết