Ảnh đại diện Hùng (AW2008)
*** Hùng
25/05/1990
0903365***
Tp Hồ Chí Minh
phamquochung***@gmail.com
Nam
Ấp ***, sông trầu, trảng bom, đồng nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết