Ảnh đại diện Duong (AW2343)
Pham Tho *** Duong
06/01/1993
0353880***
pham.tho.hong.du***@gmail.com
Nam
*** Lam Son, phuong 6
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết