Ảnh đại diện Đức (AW4461)
Nguyễn *** Đức
07/07/1997
0982716***
Tp Hồ Chí Minh
hduc7***@gmail.com
Nam
Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết