Ảnh đại diện Anh (AW5616)
Nguyễn *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỤ CƯỜI BẠN
Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Công ty TNHH Tư Vấn Tiến Đạt
Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Cửa hàng vật liệu xây dựng
Kỹ năng

- Chăm chỉ,sẵn sàng hoàn thành công việc được giao
- Có trách nhiệm với bản thân, công việc được giao
- Khả năng học hỏi, nắm bắt công việc tốt.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử Nhân Luật từ 2013 - 2018 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn một cơ hội công việc để cống hiến, tích lũy kiến thức cho bản thân .