Ảnh đại diện Thành (AW8614)
Nguyễn *** Thành
16/09/1997
0971725***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
phuocthanhclc***@gmail.com
Nam
***, Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết