Ảnh đại diện Anh (AW8820)
Nguyễn *** Anh
09/04/1991
0933425***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
honganh.kt***@gmail.com
Nam
***, Dong Chieu Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An District, Binh Duong Province
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết