Ảnh đại diện Tùng (AW9641)
Lê Quang *** Tùng
24/02/1996
0967085***
Tp Hồ Chí Minh
hoangtung24021***@gmail.com
Nam
Ấp ***, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết