Ảnh đại diện Kiên (AX0626)
Trần Vũ *** Kiên
04/04/1997
0929372***
Tp Hồ Chí Minh
kientran0***@gmail.com
Nam
*** phạm thế hiển p6
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trung học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Thẩm định giá
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết