Ảnh đại diện Trung (AX1753)
Nguyễn *** Trung
01/07/1996
0703476***
Tp Hồ Chí Minh
quangtrungv1***@gmail.com
Nam
GIa Am, Tánh Linh, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Thẩm định giá
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết