Ảnh đại diện Dũng (AX5656)
Hồ *** Dũng
30/05/1994
0836370***
Tp Hồ Chí Minh
sydung2***@gmail.com
Nam
Thống nhất
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết