Ảnh đại diện Tùng (AX6085)
Phạm *** Tùng
11/08/1993
0936995***
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
viettung.11***@gmail.com
Nam
Chung cư Xuân Mai Complex, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết