Ảnh đại diện Tuấn (AX6631)
Ngô *** Tuấn
23/05/1982
0983950***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
ngoanhtuan.la***@gmail.com
Nam
*** Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
350 USD
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết