Ảnh đại diện Trung (AX6928)
Huỳnh Hoàng Trung
26/06/1998
0387192***
Tp Hồ Chí Minh
hhtrung***@gmail.com
Nam
Hoàng Diệu - Phường *** - Quận 4
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết