Ảnh đại diện Thái (AX8207)
Trần *** Thái
16/09/1994
0973773***
Tp Hồ Chí Minh
tranhoangthaia1a***@gmail.com
Nam
*** Hùng Vương, Thị Trấn Plei Kan
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
13 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết