Ảnh đại diện Lộc (AY0050)
Đặng *** Lộc
24/06/2000
0984812***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ
dangtanloc240***@gmail.com
Nam
***, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ
3 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết