Ảnh đại diện Phúc (AY0472)
*** Phúc
25/02/1995
0832969***
Cần Thơ, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phucbb1403***@gmail.com
Nam
Ấp ***, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Cần Thơ, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết