Ảnh đại diện Tân (AY1523)
Nguyễn *** Tân
01/08/1995
0356240***
Tp Hồ Chí Minh
canbo1***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Khoái
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết