Ảnh đại diện Anh (AY2516)
Khoa *** Anh
14/07/1993
0966846***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenkhoak***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Duy, Bình Thạnh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết