Ảnh đại diện Lĩnh (AY4537)
Nguyễn *** Lĩnh
16/02/1996
0776662***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
dinhlinh.96***@gmail.com
Nam
*** Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Chuyên viên pháp lý
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết