Ảnh đại diện Chính (AY5723)
Nguyễn *** Chính
03/08/1986
0976312***
Hà Nội
nguyentrungchinh1203***@gmail.com
Nam
Ô Chợ Dừa – Đống Đa - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết